Geschiedenis

13 januari 2019

Start
Informatie
Nieuws
Geschiedenis
Programma
Uitslagen toernooien
Uitslagen 2001-2018
Clubcompetitie
Toernooicompetitie
Foto album
Wedstrijdreglement
Links
Ditjes en datjes
Eregallerij

 

Op 2 December 1982 werd ‘De Boulende Ertepeller’ officieel opgericht. Op 17 juni 1986 werd deze naam, die toch wel een beetje lang was, veranderd in de huidige naam Boules Amis. Onofficieel is men begonnen in de zomer van 1980. Vanuit de Commissie Sportieve Recreatie van Papendrecht kwam het initiatief en onder leiding van Rien Buytenhek en Wim Kock werd er op woensdagavond gespeeld in het Vondelpark. De belangstelling was groot en er moest om beurten gespeeld worden omdat er niet voldoende boules waren.

Langzaam begon bij een aantal deelnemers het idee te groeien om tot de oprichting van een vereniging te komen. Rien Buytenhek en Jan Vogel namen hierbij het voortouw en op 8 december 1981 werd een eerste oprichtingsvergadering gehouden in ‘De Spil‘. Een voorzichtige start werd gemaakt met 28 leden en in het eerste bestuur zaten: voorzitter Jan Vogel, secretaris A. Minneboo, penningmeester L. Boekee en de leden M. Frantzen en G. Versteeg.

Op woensdag 7 april 1982 werd de eerste speelavond gehouden. De eerste jaren wilde het niet zo erg vlotten en het aantal leden daalde in 1985 tot 19 leden, een dieptepunt. Het spel was wel aantrekkelijk maar de mogelijkheden in het Vondelpark waren niet ideaal. We mochten bij Garage van Wijngaarden gebruik maken van het toilet en de koffie werd in thermoskannen meegebracht. Maar de leden van het eerste uur gaven de moed niet op. Er was al een clubcompetitie gestart en in 1983 werd het eerste ‘Drie Molen Toernooi’ georganiseerd. En er kwam geleidelijk meer contact met andere jeu de boules verenigingen in de regio, waaronder Rood Wit uit Hoogvliet, Boulistica uit Hendrik Ido Ambacht en Du Pont uit Dordrecht.

In 1987 konden we ons eerste lustrum vieren met een receptie in De Zonnebloem.

Op een gegeven moment hadden Frank van Noorden en Frans Bruijninckx het plan opgevat om een eigen clubblad te gaan maken. In maart 1989 verscheen de allereerste Info. Die bestond toen uit 4 A-viertjes met een nietje en zonder gekleurde kaft. Frank van Noorden haakte al heel spoedig af en bleef Frans (en tot nu toe) de enige redacteur van de Info. Dat het niet altijd even gemakkelijk was, is een feit maar als we nu zien dat de Info een graag gelezen clubblad is, is het de moeite waard geweest om door te gaan.

Langzaam maar zeker kwamen er plannen om te proberen eigen banen aan te leggen. Bij de Volks Universiteit lag een verwaarloosd terrein dat eerder gediend had als speelplaats voor kinderen. Het terrein lag centraal in Papendrecht en bood voldoende ruimte om 10 banen aan te leggen.

Onder de bezielende leiding van Nico van Heiningen en Piet van Os kregen deze plannen steeds meer vorm en in mei 1989 kon men met de werkzaamheden beginnen. Er moest heel veel werk verzet worden: vijf grote bomen rooien, de oude kapotte speeltoestellen en zandbak verwijderen, het terrein egaliseren, enz. Van de Gemeente Papendrecht kregen we een goede starthulp. De bomen werden gerooid, het terrein geëgaliseerd, gleuven voor de banen gemaakt en het puin gestort. Er bleef echter heel veel werk over dat door de leden zelf moest worden verricht. Vijfduizend trottoirtegels moesten opgenomen worden, waarvan er later weer 3500 werden gebruikt voor de paden tussen de banen. De afbakening van de banen met hout werd geplaatst, het puin verdeeld, het fijne grind aangebracht en de bestrating gelegd. Wel kregen we van verschillende bedrijven veel medewerking en konden zodoende de kosten laag houden. Speciale dank ging uit naar Esbi en de Combinatie.

Van Esbi kregen we het hout tegen inkoopsprijs en werd het materiaal kosteloos op maat gezaagd; van De Combinatie, nu Filcom B.V., kregen we gratis het fijne grind.

Er werd iedere dag en dikwijls ook ‘s avonds gewerkt door Nico van Heiningen, Piet van Os en Frans Bruijninckx. Het werk vorderde gestaag en het geheel begon er keurig uit te zien. De groenvoorziening werd aangelegd, de beukenhaag rondom het terrein werd geplant en de drie grasvelden ingezaaid.

Op 30 september konden de 10 banen feestelijk geopend worden door de toenmalige burgemeester Dhr. Bandell. Dit was een belangrijke gebeurtenis voor Boules Amis. Vanaf die tijd steeg het aantal leden fors, in 1988 slechts 27 leden en in 1989 45 leden en het ledental bleef groeien. In 1990 konden we het vijftigste lid begroeten en in 1991 het 75ste lid. Eigen banen en de gelegenheid om binnen in een van de lokalen wat te drinken was voor veel mensen aantrekkelijk genoeg om lid te worden.

We hadden bovendien de gelegenheid om meer toernooien te organiseren nu we de deelnemers beter konden ontvangen en zo konden we in 1991 op ons Drie Molen Toernooi 41 doubletten verwelkomen. Maar het was niet allemaal voorspoed. Zo moesten we in de loop der jaren van verschillende leden voorgoed afscheid nemen: Nico van Heiningen, een voorzitter waaraan we veel te danken hebben, Theo Diemers, Han Kortleven, Nel van Os, Bram Minneboo, jarenlang secretaris vanaf de start, Jan Buys, Henk van Wijk en Jan Ploegsma

Van de huidige leden is er nog slechts 1 die van het begin (1982) af bij het jeu de boules is betrokken: Jan Vogel .

 

Start | Informatie | Nieuws | Geschiedenis | Programma | Uitslagen toernooien | Uitslagen 2001-2018 | Clubcompetitie | Toernooicompetitie | Foto album | Wedstrijdreglement | Links | Ditjes en datjes | Eregallerij

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 27 oktober